نگارش راست به چپ (RTL) بوت استرپ 4.5.2 و 3.4.1

در این مطلب می توانید با ویژگی های جدید بوت استرپ 4.5.2 آشنا شده و ورژن راست به چپ (RTL) آن را دریافت کنید.

خواندن ادامه