پایتون با گذشتن از سی پلاس پلاس، به سومین زبان مطرح جهان در شاخص تیوب تبدیل شد

شاخص تیوب در دنیای برنامه نویسی، سعی می کند با نگاه کردن به مشخصه هایی مثل تعداد برنامه نویس ها، تعداد دوره ها و سازمان های پشت یک زبان برنامه نویسی، آنها را طبقه بندی کند. امسال برای اولین بار، پایتون توانست خودش را به رتبه سوم برساند.

پایتون سالها است که قدم به قدم بالا آمده و خوشحال هستیم که با ۷.۵ درصد، به رتبه سوم رسیده است. زبان اول جاوا است، با ۱۷٪ و بعد از آن زبان سی با ۱۵٪ و رتبه چهارم این ماه هم به سی پلاس پلاس رسیده که با ۷.۴٪، از پایتون عقب مانده است. مهم است یادآوری کنم که این درصد ها به معنی بهتر بودن یک زبان نیستند، بلکه نشان می دهند توجه در جهان به این زبان بیشتر است. آن هم با یک شاخص خاص. البته در دو شاخص مشابه دیگر هم جای پایتون عالی است: در PyPl پایتون اول و در RedMonk پایتون سوم است، اما در نهایت توجه به شاخص تیوب، بیشتر از بقیه است.
معلوم است که پایتون این رتبه و رشد را مدیون پکیج های بسیار زیاد و خوب و همچنین توسعه بسیار سریع و همچنین شرکت های قوی ای است که از آن استفاده می کنند و در نتیجه آن را به جلو هل داده اند.

اگر شما هم به پایتون علاقمند هستید می توانید راهنمای شروع آن را در اینترنت یافته و مطالعه را شروع کنید.

تگ ها:

Python 1 پایتون 1 رتبه برتر 1 زبان های برنامه نویسی 1