ویدئو: نصب SQL Server 2014 برای برنامه نویس ها

نصب صحیح SQL Server 2014 بر روی یک سیستم برنامه نویسی یکی از نیازهای همه برنامه نویسان است. در این آموزش ویدئویی به صورت قدم به قدم نصب این نرم افزار را خواهید آموخت.

این ویدئو شامل موارد زیر می باشد:

  • انتخاب اجزایی که باید نصب کنید.
  • افزودن حساب کاربری جهت Windows Authentication
  • مشخص کردن پسورد برای نام کاربری SA
  • افزودن پشتیبانی از Mixed Authentication
  • انتخاب فولدر محل نصب و ...

تگ ها:

SQL Server 1 Installation 1 For Developers 1 نصب 1 اسکیوئل سرور 1 برنامه نویس ها 1