%20 تخفیف

آموزش ویدئویی ASP.NET MVC - سطح 1

ساده ترین توصیف برای ASP.NET MVC این است: 80% صرفه جویی در زمان تولید و برنامه نویسی پروژه های مبتنی بر وب!

ASP.NET MVC هر روز در حال پیشرفت است و با امکاناتی که در Visual Studio به آن اضافه شده است عدد فوق حتی بیشتر هم می شود.

Wizard هایی که در Visual Stduio تعبیه شده است قسمت های اساسی برنامه (Controller ها و View ها) را برای شما تولید می کند. شما به عنوان برنامه نویس در ASP.NET MVC وظیفه خواهید داشت قسمت های باقی مانده برنامه را تکمیل کرده و پروژه را تحویل دهید.

مشاهده جزئیات
%40 تخفیف

آموزش ویدئویی ASP.NET MVC - سطح 2

در سطح 1 دوره ASP.NET MVC شما با مباحث مقدماتی این تکنولوژی آشنا شدید. این دوره حاوی مباحث تکمیلی درباره ASP.NET MVC می باشد.

مشاهده جزئیات
%40 تخفیف

آموزش ویدئویی ASP.NET MVC - سطح 3

تمرکز مطالب این دوره بر روی مباحث پیشرفته ASP.NET MVC از جمله Identity، کنترل دسترسی با استفاده از Role Management و Routing می باشد.

مشاهده جزئیات